PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN LUBUK BATU

Jawatankuasa Kumpulan Peladang Nita PPK Lubuk Batu

Senarai Lantikan :

 

 BilJawatan
Nama
 1.Ketua Puan Hatijah bt.Lebai Ahmad
 2.Timbalan Ketua
Puan Ropeah bt. Awang
 3.Setiausaha
Puan Roziah bt. Ramdan
 4.Bendahari
Puan Zaiton bt. Ahmad
 5.Jawatankuasa
Puan Salbiah bt. Abd Razak
 6.Jawatankuasa
Puan Pah bt. Saad
 7.JawatankuasaPuan Jamaliah bt. Sabu

Penaung     :    Encik Harun b. Haji Ramli  ( Pengerusi AJP )

Penasihat   :    Puan Nurizah bt. Noordin  ( Pengurus Besar )

Pegawai Pembimbing  :   Encik Sulaiman b. Yusof ( Pengurus Hal Ehwal  

                                        Korperat )

 

 

 

Biro-Biro

 Biro Agama
 Puan Hatijah bt. Lebai Ahmad
 Biro Kebajikan
 Puan Roziah bt. Ramdam
 Biro Sukan & Kebajikan
 Puan Jamaliah bt. Sabu
 Biro Pendidikan & Keahlian
 Puan Zaiton bt. Ahmad
 Biro Ekonomi
 Puan Ropeah bt. Awang

Jawatankuasa Peladang Nita Peringkat Unit-Unit Peladang

Unit Lubuk Batu

 Ketua Roziah bt. Ramdan
 Setiausaha Hajah Faridah bt. Othman
 Jawatankuasa Azlina bt. Ismail
  Zurina bt. Saad
  Yusnita bt. Ayub.

 

 Unit Padang Luar

 Ketua Zaitun bt. Ahmad
 Timbalan Ketua
 Shakirah bt. Haji Othman
 Setiausaha Nurul Aidil bt. Musni
 Bendahari Zuraidah bt. Saidin
 Jawatankuasa Nor Zilah bt. Ismail
  Siti Fuziyah bt. Hashim
  Rohani bt. Ariffin
  Rohani bt. Ramli
  Nor Hasrina bt. Rizal Eqgal
  Azlina bt. Abdullah
  Zainab bt. Othman
  Jamilah bt. Saad

 

Unit Lembah Arang

 Ketua Salbiah bt. Abd Razak
 Setiausaha Khairun bt. Haji Ismail
 Bendahari Azaridah bt. Abdullah
 Jawatankuasa Azizah bt. Darus
  Rohana bt. Ismail
  Norsyahira bt. Ismail

 

Unit Wang Tepus

 Ketua Hatijah bt. Lebai Ahmad
 Setiausaha Meriam bt. Hussain
 Bendahari Siti Mariam bt. Hamid
 Jawatankuasa Mahani bt. Talib
  Ramlah bt. Mad Din
  Mahazan bt. Hamid
  Aishah bt. Mahmud
  Ramlah bt. Lazim